ТАНЗАНИЯ

Държава Танзания
Население 57,310,019
Случаи днес 0 Общо случаи 26,034
Излекувани днес 0 Общо излекувани 183
Починали днес 0 Общо починали 724
Заразени на 1 милион 454 Починали на 1 милион 12

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
16.03.2020 1 +1 0 0 0 0 0.0
17.03.2020 1 0 0 0 0 0.0
18.03.2020 3 +2 0 0 0 0 0.0
19.03.2020 6 +3 0 0 0 0 0.1
20.03.2020 6 0 0 0 0 0.0
21.03.2020 6 0 0 6 0 0.0
22.03.2020 12 +6 0 0 12 0 0.1
23.03.2020 12 0 0 12 0 0.0
24.03.2020 12 0 0 12 0 0.0
25.03.2020 13 +1 0 0 13 0 0.0
26.03.2020 13 0 0 13 0 0.0
27.03.2020 13 0 1 +1 12 0 0.0
28.03.2020 14 +1 0 1 13 0 0.0
29.03.2020 14 0 1 13 0 0.0
30.03.2020 19 +5 0 1 18 0 0.1
31.03.2020 19 1 +1 1 17 0 0.0
01.04.2020 20 +1 1 1 18 0 0.0
02.04.2020 20 1 2 +1 17 0 0.0
03.04.2020 20 1 3 +1 16 0 0.0
04.04.2020 20 1 3 16 0 0.0
05.04.2020 22 +2 1 3 18 0 0.0
06.04.2020 24 +2 1 3 20 0 0.0
07.04.2020 24 1 5 +2 18 0 0.0
08.04.2020 25 +1 1 5 19 0 0.0
09.04.2020 25 1 5 19 0 0.0
10.04.2020 32 +7 3 +2 5 24 0 0.1
11.04.2020 32 3 5 24 0 0.0
12.04.2020 32 3 5 24 0 0.0
13.04.2020 49 +17 3 7 +2 39 0 0.3
14.04.2020 53 +4 3 7 43 0 0.1
15.04.2020 88 +35 4 +1 11 +4 73 0 0.6
16.04.2020 94 +6 4 11 79 0 0.1
17.04.2020 147 +53 5 +1 11 131 4 0.9
18.04.2020 147 5 11 131 4 0.0
19.04.2020 170 +23 7 +2 11 152 4 0.4
20.04.2020 254 +84 10 +3 11 233 4 1.5
21.04.2020 254 10 11 233 4 0.0
22.04.2020 284 +30 10 11 263 7 0.5
23.04.2020 284 10 11 263 7 0.0
24.04.2020 299 +15 10 48 +37 241 7 0.3
25.04.2020 299 10 48 241 7 0.0
26.04.2020 299 10 48 241 7 0.0
27.04.2020 299 10 48 241 7 0.0
28.04.2020 299 10 48 241 7 0.0
29.04.2020 480 +181 16 +6 167 +119 297 7 3.2
30.04.2020 480 16 167 297 7 0.0
01.05.2020 480 16 167 297 7 0.0
02.05.2020 480 16 167 297 7 0.0
03.05.2020 480 16 167 297 7 0.0
04.05.2020 480 16 167 297 7 0.0
05.05.2020 480 16 167 297 7 0.0
06.05.2020 480 16 167 297 7 0.0
07.05.2020 480 16 167 297 7 0.0
08.05.2020 509 +29 21 +5 183 +16 305 7 0.5
09.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
10.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
11.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
12.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
13.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
14.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
15.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
16.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
17.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
18.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
19.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
20.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
21.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
22.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
23.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
24.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
25.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
26.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
27.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
28.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
29.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
30.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
31.05.2020 509 21 183 305 7 0.0
01.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
02.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
03.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
04.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
05.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
06.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
07.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
08.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
09.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
10.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
11.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
12.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
13.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
14.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
15.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
16.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
17.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
18.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
19.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
20.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
21.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
22.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
23.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
24.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
25.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
26.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
27.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
28.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
29.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
30.06.2020 509 21 183 305 7 0.0
01.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
02.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
03.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
04.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
05.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
06.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
07.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
08.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
09.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
10.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
11.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
12.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
13.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
14.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
15.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
16.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
17.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
18.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
19.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
20.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
21.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
22.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
23.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
24.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
25.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
26.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
27.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
28.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
29.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
30.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
31.07.2020 509 21 183 305 7 0.0
01.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
02.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
03.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
04.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
05.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
06.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
07.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
08.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
09.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
10.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
11.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
12.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
13.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
14.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
15.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
16.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
17.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
18.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
19.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
20.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
21.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
22.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
23.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
24.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
25.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
26.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
27.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
28.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
29.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
30.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
31.08.2020 509 21 183 305 7 0.0
01.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
02.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
03.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
04.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
05.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
06.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
07.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
08.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
09.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
10.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
11.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
12.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
13.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
14.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
15.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
16.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
17.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
18.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
19.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
20.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
21.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
22.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
23.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
24.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
25.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
26.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
27.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
28.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
29.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
30.09.2020 509 21 183 305 7 0.0
01.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
02.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
03.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
04.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
05.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
06.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
07.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
08.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
09.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
10.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
11.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
12.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
13.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
14.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
15.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
16.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
17.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
18.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
19.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
20.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
21.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
22.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
23.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
24.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
25.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
26.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
27.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
28.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
29.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
30.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
31.10.2020 509 21 183 305 7 0.0
01.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
02.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
03.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
04.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
05.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
06.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
07.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
08.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
09.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
10.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
11.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
12.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
13.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
14.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
15.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
16.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
17.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
18.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
19.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
20.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
21.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
22.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
23.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
24.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
25.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
26.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
27.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
28.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
29.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
30.11.2020 509 21 183 305 7 0.0
01.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
02.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
03.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
04.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
05.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
06.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
07.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
08.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
09.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
10.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
11.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
12.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
13.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
14.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
15.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
16.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
17.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
18.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
19.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
20.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
21.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
22.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
23.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
24.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
25.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
26.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
27.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
28.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
29.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
30.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
31.12.2020 509 21 183 305 7 0.0
01.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
02.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
03.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
04.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
05.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
06.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
07.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
08.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
09.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
10.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
11.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
12.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
13.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
14.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
15.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
16.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
17.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
18.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
19.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
20.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
21.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
22.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
23.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
24.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
25.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
26.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
27.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
28.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
29.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
30.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
31.01.2021 509 21 183 305 7 0.0
01.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
02.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
03.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
04.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
05.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
06.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
07.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
08.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
09.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
10.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
11.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
12.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
13.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
14.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
15.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
16.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
17.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
18.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
19.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
20.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
21.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
22.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
23.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
24.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
25.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
26.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
27.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
28.02.2021 509 21 183 305 7 0.0
01.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
02.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
03.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
04.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
05.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
06.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
07.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
08.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
09.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
10.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
11.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
12.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
13.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
14.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
15.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
16.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
17.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
18.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
19.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
20.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
21.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
22.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
23.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
24.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
25.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
26.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
27.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
28.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
29.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
30.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
31.03.2021 509 21 183 305 7 0.0
01.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
02.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
03.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
04.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
05.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
06.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
07.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
08.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
09.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
10.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
11.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
12.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
13.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
14.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
15.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
16.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
17.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
18.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
19.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
20.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
21.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
22.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
23.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
24.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
25.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
26.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
27.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
28.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
29.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
30.04.2021 509 21 183 305 7 0.0
01.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
02.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
03.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
04.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
05.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
06.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
07.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
08.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
09.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
10.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
11.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
12.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
13.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
14.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
15.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
16.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
17.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
18.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
19.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
20.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
21.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
22.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
23.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
24.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
25.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
26.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
27.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
28.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
29.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
30.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
31.05.2021 509 21 183 305 7 0.0
01.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
02.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
03.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
04.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
05.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
06.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
07.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
08.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
09.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
10.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
11.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
12.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
13.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
14.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
15.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
16.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
17.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
18.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
19.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
20.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
21.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
22.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
23.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
24.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
25.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
26.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
27.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
28.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
29.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
30.06.2021 509 21 183 305 7 0.0
01.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
02.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
03.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
04.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
05.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
06.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
07.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
08.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
09.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
10.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
11.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
12.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
13.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
14.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
15.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
16.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
17.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
18.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
19.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
20.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
21.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
22.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
23.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
24.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
25.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
26.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
27.07.2021 509 21 183 305 7 0.0
28.07.2021 609 21 183 405 7 0.0
29.07.2021 1,017 +408 21 183 813 7 7.1
30.07.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
31.07.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
01.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
02.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
03.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
04.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
05.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
06.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
07.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
08.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
09.08.2021 1,017 21 183 813 7 0.0
10.08.2021 1,367 +350 50 +29 183 1,134 7 6.1
11.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
12.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
13.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
14.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
15.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
16.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
17.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
18.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
19.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
20.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
21.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
22.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
23.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
24.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
25.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
26.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
27.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
28.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
29.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
30.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
31.08.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
01.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
02.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
03.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
04.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
05.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
06.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
07.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
08.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
09.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
10.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
11.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
12.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
13.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
14.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
15.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
16.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
17.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
18.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
19.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
20.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
21.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
22.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
23.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
24.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
25.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
26.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
27.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
28.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
29.09.2021 1,367 50 183 1,134 7 0.0
30.09.2021 25,846 +172 719 +5 183 1,134 7 3.0
01.10.2021 25,846 719 183 1,134 7 0.0
02.10.2021 25,846 719 183 1,134 7 0.0
03.10.2021 25,846 719 183 1,134 7 0.0
04.10.2021 25,846 719 183 1,134 7 0.0
05.10.2021 25,957 +111 723 +4 183 1,134 7 1.9
06.10.2021 25,957 723 183 1,134 7 0.0
07.10.2021 25,957 723 183 1,134 7 0.0
08.10.2021 25,957 723 183 1,134 7 0.0
09.10.2021 25,957 723 183 1,134 7 0.0
10.10.2021 25,957 723 183 1,134 7 0.0
11.10.2021 25,957 723 183 1,134 7 0.0
12.10.2021 26,034 +77 724 +1 183 1,134 7 1.3
13.10.2021 26,034 724 183 1,134 7 0.0
14.10.2021 26,034 724 183 1,134 7 0.0
15.10.2021 26,034 724 183 1,134 7 0.0
16.10.2021 26,034 724 183 1,134 7 0.0
17.10.2021 26,034 724 183 1,134 7 0.0
18.10.2021 26,034 724 183 1,134 7 0.0
19.10.2021 26,034 724 183 1,134 7 0.0

ГРАФИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДАННИТЕ

СРАВНЕТЕ ДАННИТЕ С ДРУГА ДЪРЖАВА

Изберете държава

ИНФОРМАЦИЯ

Източници, които използва проекта са:

Данните се обновяват на всеки 30 секунди.

Възможно е отклонение приблизително 0.5% от реалната статистика.